Εκτύπωση και ανάρτηση της καρτολίνας του Σ.Ε.Π.Π.Π. για την ενημέρωση του κοινού στα σημεία είσπραξης λογαριασμών

Τετάρτη, 07 Σεπτέμβριος 2011 11:01

 
 
Καρτολίνα  Με αφορμή τα πολύ καλά αποτελέσματα του Αυγούστου, αφού παρόλο ότι επρόκειτο για μήνα διακοπών και αργιών τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τα Μέλη του Συνεταιρισμού, -αρκετοί Συνεταιριστές έκλεισαν εκ περιτροπής τα καταστήματα τους-  ο μήνας που μας πέρασε ήταν ο υψηλότερος σε εξοφλήσεις λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Σε σύγκριση με τον Ιούνιο (επίσης μήνα με υψηλή κίνηση λόγω λήξης των εκδιδόμενων ανά δίμηνο λογαριασμών της Δ.Ε.Η.) καταγράφηκε αύξηση των εξοφλήσεων στα σημεία του Σ.Ε.Π.Π.Π. κατά δέκα τέσσερις χιλιάδες λογαριασμούς ή κατά το εντυπωσιακό ποσοστό του 19,5%, γεγονός που αποδεικνύει την ολοένα αυξανόμενη εμπιστοσύνη και προτίμηση του καταναλωτικού κοινού στο σύστημα του Συνεταιρισμού και στους συμβεβλημένους σε αυτό Πράκτορες.
Αυτή ακριβώς η εμπιστοσύνη και η ανάγκη εδραίωσης και περαιτέρω διεύρυνσης της προς όφελος όλων, δημιουργεί ευθύνη και επιβάλλει τον σεβασμό προς το καταναλωτικό κοινό και την εξυπηρέτηση του σύμφωνα με το εγκεκριμένο, αναγνωρισμένο και αυστηρά διαμορφωμένο σύστημα μας.
 
Στις Συμβάσεις μεταξύ των Συνεταιριστών και του Σ.Ε.Π.Π.Π. αποτυπώνεται λεπτομερώς η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των λογαριασμών με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελατειακού μας κοινού, τη διασφάλιση των πραγματοποιούμενων συναλλαγών στις επιχειρήσεις των συμβεβλημένων Πρακτόρων – Μελών και την κατοχύρωση της φήμης του Σ.Ε.Π.Π.Π.
 
Υπενθυμίζουμε λοιπόν τα εξής σημαντικά:
 
- Ο καταναλωτής είναι απαραίτητο να πληροφορείται για τα δικαιώματα και τη διαδικασία εξόφλησης του λογαριασμού του, η οποία δεν ολοκληρώνεται αν δεν εκδοθεί και παραδοθεί σε αυτόν η απόδειξη είσπραξης που εκτυπώνεται στα σημεία του Σ.Ε.Π.Π.Π.. Η ανάρτηση της ενημερωτικής καρτολίνας είναι υποχρεωτική. Παρακαλούμε όσοι δεν την έχετε αναρτήσει, να την τυπώσετε από εδώ.
 
- Οι ληγμένοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος και ορισμένοι μηνιαίοι εταιρικοί λογαριασμοί δεν εισπράττονται ακόμα από το Δίκτυο του Σ.Ε.Π.Π.Π., αν και εξετάζεται σε συνεργασία με τη Δ.Ε.Η. η χορήγηση της σχετικής δυνατότητας. Προς το παρόν τέτοιοι λογαριασμοί επιστρέφονται στον πελάτη, τον οποίο ενημερώνετε ότι πρέπει ο ίδιος να απευθυνθεί στη Δ.Ε.Η..
 
- Το ίδιο πράττετε και με λογαριασμούς που για οποιονδήποτε λόγο (σκισμένοι, τσαλακωμένοι, βρεγμένοι) δεν είναι δυνατόν να διαβαστεί ο ραβδωτός τους κώδικας (barcode) από το πιστολάκι σας.Παραπέμπετε τον πελάτη σας στη Δ.Ε.Η..
 
- Αποτέλεσμα, κυρίως όμως προϋπόθεση αποδοχής και επιτυχίας του συστήματος του Συνεταιρισμού είναι ότι κανένας Εισπράκτορας – Μέλος, δεν προσέρχεται στα τοπικά Καταστήματα της Δ.Ε.Η. και για οποιονδήποτε λόγο που να αφορά την είσπραξη λογαριασμών των καταναλωτών της Δ.Ε.Η.. Από την στιγμή ενεργοποίησης κάθε Μέλους, οι λογαριασμοί εξοφλούνται μόνο ηλεκτρονικά και κατατίθενται μόνο στον λογαριασμό του Σ.Ε.Π.Π.Π. με τη γνωστή διαδικασία στην Εθνική Τράπεζα (σύστημα 4300 και εννεαψήφιοι κωδικοί ταυτοποίησης).
 
Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα στα παραπάνω, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα βρεθείτε σε πρόσκαιρη αδυναμία να εξυπηρετήσετε τυχόν ηλικιωμένο ή βιαστικό πελάτη σας. Σε κάθε περίπτωση, η συνέπεια στα συμφωνημένα αποτελεί το καλύτερο επιχείρημα και εφόδιο απέναντι στους συνεργάτες μας και με σκοπό πάντοτε τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας.
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π.Π.Π.