Τελική Σύμβαση ΣΕΠΠΠ με εισπράκτορα ΔΕΗ
Παρασκευή, 05 Φεβρουάριος 2010 10:23
 
Φίλοι Συνεταιριστές,
 
Τη μέγιστη δυνατή αποδοχή είχε η πρόταση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Π.Π.Π. για το κείμενο της σύμβασης που στο μέλλον θα διέπει τις σχέσεις του Συνεταιρισμού με τα μέλη του, που θα δραστηριοποιηθούν στην είσπραξη λογαριασμών καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος τη Δ.Ε.Η. Το τελικό κείμενο έχει τροποποιηθεί σε ελάχιστα σημεία και η ανάγκη αυτή προέκυψε μόνο από νομικές υποδείξεις, για την ορθότερη περιγραφή συγκεκριμένων πράξεων. Αντικαταστάθηκε π.χ. η λέξη «παραχώρηση» από τη λέξη «μεταβίβαση», η έκφραση «να αποδώσει στον Σ.Ε.Π.Π.Π.» με το αντίστοιχο «να καταθέσει στον λογαριασμό του Σ.Ε.Π.Π.Π.» και άλλες τέτοιες διορθώσεις αποσαφήνισης. Τίποτε όμως επί της ουσίας. Βεβαίως κάποιοι σχολίασαν στα ηλεκτρονικά τους μηνύματα ότι παρόλο που εγκρίνουν τη Σύμβαση στο σύνολο της, εντούτοις επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κριτικά για κάποια επιμέρους άρθρα στην πρώτη διευρυμένη Γενική μας Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί ως γνωστόν τηνΚυριακή 7 Μαρτίου από τις 10:30 το πρωί ως τις 17:00 το απόγευμα, στην Αθήνα, σε χώρο που θα ανακοινωθεί σύντομα και με θέματα που θα καθορίσουν τα ίδια τα μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π., σε διαβούλευση που θα ξεκινήσει την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2010.
 
Σήμερα Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία επί του τελικού κειμένου που είναι ήδη αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π.Π.Π. και αν εγκριθεί από τα μέλη (αρκετοί έχουν ήδη αποστείλει τη θετική ψήφο τους), θα ξεκινήσει από αύριο κιόλας η διαδικασία της υπογραφής τους. Κάθε μέλος θα εκτυπώνει τη Σύμβαση σε τρία (3) αντίτυπα, θα συμπληρώνει τα στοιχεία του, θα μονογράφει ΟΛΕΣ τις σελίδες και θα υπογράφει στο τέλος, γράφοντας επίσης το ονοματεπώνυμο του ολογράφως. Τα τρία (3) αντίτυπα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση ΜΑΡΝΗ  56 – Τ.Κ. 10437 – ΑΘΗΝΑ και μετά τον έλεγχο τους από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Συνεταιρισμού κι ένα αντίτυπο θα επιστρέφεται στον Συνεταιριστή μαζί με το αυτοκόλλητο σήμα για τη βιτρίνα του πρακτορείου και τον 9ψήφιο προσωπικό κωδικό του κάθε εισπράκτορα. Με τον κωδικό αυτόν θα ανοίξει τον ειδικό καταθετικό λογαριασμό όψεως στην ΕΤΕ και θα εγκαταστήσει στον υπολογιστή του πρακτορείου του (τον συνδεδεμένο με ηλεκτρονικό αναγνώστη barcode) το λογισμικό είσπραξης λογαριασμών καταναλωτών Δ.Ε.Η. που χορηγεί ο Σ.Ε.Π.Π.Π.. Από τη στιγμή εκείνη είναι έτοιμος να εισπράξει τον πρώτο λογαριασμό της Δ.Ε.Η.. Αν όμως είναι ήδη συμβεβλημένος με τη Δ.Ε.Η. ως εργολάβος για την είσπραξη λογαριασμών ρεύματος μέσω Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., τότε επιπλέον πρέπει να έχει καταγγείλει στο αρμόδιο κατάστημα της Δ.Ε.Η. την προηγούμενη σύμβαση του. Η Δ.Ε.Η. του χορηγεί βεβαίωση λύσης της σύμβασης αυτής, ο συνεταιριστής την αποστέλλει στο ΦΑΞ 210 5229289 και ξεκινά αμέσως με το νέο σύστημα.
Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. δεν έχει ακόμη προσλάβει προσωπικό και για τον έλεγχο των συμβάσεων, που θα αποστείλουν υπογεγραμμένες οι πράκτορες, θα χρειαστεί τη βοήθεια εθελοντών. Όσοι είναι διαθέσιμοι να βοηθήσουν πρέπει να το δηλώσουν στο contact@seppp.gr και θα επικοινωνήσουμε μαζί τους.
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π.

Κίμων Κλωνάρης