Έγιναν 376 τα μέλη του ΣΕΠΠΠ

Τετάρτη, 10 Φεβρουάριος 2010 10:42

 
Με στόχο τα 1.000 μέλη ως το τέλος του 2010, ήδη φτάσαμε τις περίπου 500 αιτήσεις και 376 έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους. Για τους 29 τελευταίους απομένει μόνο η τυπική έγκριση του Δ.Σ.. Οι λίστες του Σ.Ε.Π.Π.Π. στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού έχουν ανανεωθεί και στους χάρτες του Σ.Ε.Π.Π.Π. περιλαμβάνεται και η Νομαρχία Αθηνών (ετοιμάζονται οι Νομαρχίες Πειραιώς, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής). Στους χάρτες αυτούς δεν συμπεριελήφθησαν 4 συνεταιριστές (2 στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, 1 στη Θέρμη της ίδιας νομαρχίας και 1 στη Σάμο) διότι οι περιοχές αυτές ήταν ήδη πλήρεις από τους προηγούμενους χάρτες και για το θέμα τους θα αποφασίσει η Γ.Σ., όπως έχει εγκαίρως ανακοινωθεί από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. και ενημερώθηκαν όλοι πως μόνο με αυτή την προϋπόθεση θα συνεχίζονταν οι εγγραφές μέχρι τη Συνέλευση. Οι υπόλοιποι 25 νέοι συνεταιριστές θα ενταχθούν στη σύμβαση με τη Δ.Ε.Η. τις επόμενες μέρες. Κανονικά θα εντάσσονται στη σύμβαση και όσοι διαπιστώνουν στους χάρτες ότι στον ταχυδρομικό κωδικό τους υπάρχει αρνητικό πρόσημο στην πρώτη φάση (στόχος 300 μελών) ή ακόμη και στη δεύτερη (1.000 μέλη). Και βεβαίως κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει πως η Γ.Σ. θα αποφασίσει πως ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως θα ενταχθούν τελικά στη δραστηριότητα είσπραξης λογαριασμών της Δ.Ε.Η. και αν αποφασιστούν μέτρα βιωσιμότητας, αυτά θα αφορούν τα μέλη που θα εγγραφούν μετά την 7η Μαρτίου 2010.
 
Τέλος, μετά από έλεγχο της ψηφοφορίας για τη σύμβαση των εισπρακτόρων Δ.Ε.Η., βρέθηκαν άλλα 12 μηνύματα που είτε είχαν περάσει στην αποκλεισμένη αλληλογραφία, είτε είχαν αποσταλεί από διαφορετικό e-mail από αυτό που έχει δηλωθεί στον Σ.Ε.Π.Π.Π. είτε απλώς δεν είχαν προσμετρηθεί από λάθος. Τα μέλη αυτά είναι τα: 11, 31, 66, 194, 220, 223, 251, 281, 310, 326, 344 και 347. Έτσι οι συνολικά ψηφίσαντες, θετικά, ανέρχονται πλέον στους 259 (75% από τους 347 που είναι ήδη ενταγμένοι στο παράρτημα της σύμβασης με τη Δ.Ε.Η. και είχαν δικαίωμα ψήφου). Το αποτέλεσμα αυτό κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό, αν και κανείς δεν είναι δικαιολογημένος στον Σ.Ε.Π.Π.Π. να απέχει. Η προηγούμενη ανακοίνωση του Σ.Ε.Π.Π.Π. με τα μέλη που δεν ψήφισαν, έχει αντικατασταθεί στην ιστοσελίδα μας, με το νέο κατάλογο που περιλαμβάνει μόνο 88 μέλη.
 
Επίσης είναι απαραίτητο να σημειωθεί πως τη σύμβαση για τους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. δεν μπορούν να την υπογράψουν οι Ο.Ε. αφού το θέμα του λογαριασμού με δικαίωμα υπερανάληψης για τις εταιρίες, δεν έχει λυθεί ακόμη από την Εθνική Τράπεζα. Όσοι επιμένουν να είναι μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π. ως εταιρίες και όχι ως φυσικά πρόσωπα (ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ένα από τα μέλη ή όλα τα μέλη ξεχωριστά) θα περιμένουν να βρεθεί ειδική λύση. Όσοι επιθυμούν να μετατραπεί η εγγραφή τους από Ο.Ε. σε φυσικό πρόσωπο, ας ενημερώσουν με e-mail τον Σ.Ε.Π.Π.Π..
 
Σήμερα θα αναρτηθεί και η πρόταση για τη διαβούλευση σχετικά με τα θέματα της Γ.Σ.
 
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Ε.Π.Π.Π.