Έκλεισε η διαδικασία εγγραφής μελών, μέχρι και τη Γενική Συνέλευση

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010 08:33

 
Μπορείτε να δείτε τους ενημερωμένους πίνακες στην κατηγορία "Πορεία εγγραφών", καθώς και στην κατηγορία "Συμβάσεις ΣΕΠΠΠ".