Αλλαγή αριθμού Λογαριασμού Τραπέζας

Σάββατο, 10 Απριλίου 2010 13:28

 
Ο νέος αριθμός λογαριασμού του ΣΕΠΠΠ στην Εθνική Τράπεζα για νέες εγραφές, είναι ο
 
103/480121-04
 
Ο λογαριασμός με αριθμό 103/480110-56 δεσμεύεται αποκλειστικά για τις συναλλαγές των εισπρακτόρων ΔΕΗ.