Τα μέλη του ΣΕΠΠΠ έγιναν 482

Τετάρτη, 12 Μάιος 2010 17:19

 
Ενημερώθηκαν οι πίνακες μελών καθώς και ο Χάρτης του ΣΕΠΠΠ.
Συγκεκριμένα, οι πίνακες που ενημερώθηκαν είναι οι εξής: