Προμήθεια τηλεοπτκών δεκτών

Πέμπτη, 24 Ιούνιος 2010 12:55

 
Ο Σ.Ε.Π.Π.Π., έπειτα από ανοιχτή πρόσκληση για προμήθεια τηλεοπτκών δεκτών από τους Πράκτορες Παιχνιδιών Πρόγνωσης και έπειτα από επαφές με τις εταιρείες που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη προτίμηση μετά από ψηφοφορία, κατέληξε στο μοντέλο τηλεόρασης LG 42 LD420C, της εταιρείας Space Hellas A.E. Η τιμή της τηλεόρασης είναι 369,00 + 23% ΦΠΑ = 453,87 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνεται τόσο η μεταφορά και παράδοση των τηλεοράσεων στα κατά τόπους καταστήματα όσο και το τέλος ανακύκλωσης. Μέσω των τερματικών μηχανών Coronis θα γίνει μια πρώτη ενημέρωση των Πρακτόρων σε όλη την Ελλάδα για την παρούσα προσφορά, ενώ σύντομα θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση μέσω των κεντρικών Πρακτόρων για την έναρξη διαδικασίας παραγγελιών.