Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η μεταφορά έδρας του Σ.Ε.Π.Π.Π.

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010 13:07

 
Η μεταφορά έδρας του Σ.Ε.Π.Π.Π. ολοκληρώθηκε σήμερα 28 Ιουνίου 2010. Νέα έδρα του Συνεταιρισμού ορίστηκε η Μάρνη 56, 10437, Αθήνα. Το σύστημα εξόφλησης λογαριασμών ΔΕΗ, που είχε διακοπεί  από το πρωί, βρίσκεται και πάλι σε πλήρη λειτουργία. Επίκειται συνεδρίαση του Δ.Σ. οπότε και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση προς τα μέλη μας για όλες τις εξελίξεις στα θέματα των τηλεοράσεων και της ΔΕΗ.