Υπογραφή Πάγιας Εξουσιοδότησης Αναλήψεων και Παροχής Πληροφόρησης προς τον Σ.Ε.Π.Π.Π.

Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2010 10:40

 
Κατά το άνοιγμα του ειδικού λογαριασμού όψεως στα κατά τόπους καταστήματα θα πρέπει να υπογράψετε και ένα έγγραφο Πάγιας Εξουσιοδότησης Αναλήψεων και Παροχής Πληροφόρησης προς τον Σ.Ε.Π.Π.Π.. Το έγγραφο αυτό, όπως περιγράψαμε και στην προηγούμενη ανακοίνωση, είναι απαραίτητο να υπογραφεί, ώστε ο Σ.Ε.Π.Π.Π. να μπορεί να μεταφέρει χρήματα από το λογαριασμό σας προς τη ΔΕΗ στην περίπτωση που δεν καταθέσετε χρήματα την ημέρα του εκκαθαριστικού. Εάν δεν υπογράψετε αυτό το έγγραφο, δεν μπορείτε να συμμετέχετε στην εξόφληση λογαριασμών καταναλωτών ΔΕΗ. Σε περίπτωση που δε θυμάστε εάν το υπογράψατε ή όχι, τηλεφωνήστε στο 2105239994 (Χαριτωνίδης Γιώργος) για επιβεβαίωση. Εάν είστε σίγουροι ότι δεν το υπογράψατε, τότε πρέπει να πάτε στο κατάστημα που ανοίξατε τον λογαριασμό όψεως και να ζητήσετε να υπογράψετε αυτήν την εξουσιοδότηση. Κατόπιν, ο Σ.Ε.Π.Π.Π. θα ενημερωθεί αυτόματα.