Σύναψη συνεργασίας μεταξύ του Σ.Ε.Π.Π.Π. και των Επιχειρήσεων Ύδρευσης Ρόδου και Ύδρευσης Παιονίας-Κιλκίς

Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2012 10:26

 
Φίλοι Συνεταιριστές,
 
Μέσα στο καλοκαίρι, δύο νέες συνεργασίες είσπραξης λογαριασμών έρχονται να προστεθούν στις υφιστάμενες, να ενδυναμώσουν την εμπορική παρουσία του Συνεταιρισμού στη συγκεκριμένη αγορά και να ανοίξουν περαιτέρω το δρόμο για τις επόμενες συμφωνίες στον ειδικότερο χώρο της ύδρευσης, με κύριο στόχο πάντοτε τη δημιουργία κινήτρων για αύξηση της επισκεψιμότητας στα πρακτορεία των Μελών και κατά συνέπεια την επαγγελματική κατοχύρωση και την οικονομική ενίσχυσή τους.
 
Πρόκειται για τις συνεργασίες με τις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης των Δήμου Ρόδου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.) και Παιονίας (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) στο Κιλκίς. Έτσι, μετά τη Θεσσαλονίκη (Ε.Υ.Α.Θ.), σύντομα και οι κάτοικοι των παραπάνω δήμων θα έχουν έναν πρόσθετο λόγο να επισκεφθούν τα πρακτορεία των Μελών του Σ.Ε.Π.Π.Π., όπου πλέον θα παρέχεται ολοκληρωμένα η σύγχρονη υπηρεσία εξόφλησης και των τριών βασικών οικιακών τους τιμολογίων (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., νερό).
 
Και οι δύο συνεργασίες βρίσκονται στο στάδιο της τεχνικής επεξεργασίας (barcode λογαριασμών, σύνδεση συστημάτων), ενώ τα κυριότερα νομικά και εμπορικά σημεία έχουν ήδη συμφωνηθεί. Οι εισπράξεις θα κατατίθενται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή, ενώ όσον αφορά την προμήθεια που θα καταβάλλεται από τους πελάτες στα σημεία είσπραξης, αυτή συμφωνήθηκε για τη μεν Ρόδο κατ’ ανώτατο στα 0,80€ ανά συναλλαγή, για τη δε Παιονία στο ανώτατο ποσό των 0,75€ ανά συναλλαγή.
 
Οι λογαριασμοί νερού της Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου εξοφλούνται κυρίως στα ταμεία της επιχείρησης και μέσω τραπεζών, οι δε λογαριασμοί της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας εξοφλούνται μόνο στα ταμεία της επιχείρησης. Και οι δύο Δ.Ε.Υ.Α. θα διαφημίσουν (μέσω των λογαριασμών, του τοπικού τύπου και της ιστοσελίδας τους) την παροχή της υπηρεσίας του Σ.Ε.Π.Π.Π., ώστε οι καταναλωτές να προωθούνται στα πρακτορεία των Μελών για την εξυπηρέτησή τους. Επί τη ευκαιρία, και οι συνδρομητές του Ο.Τ.Ε. θα ενημερωθούν για το νέο τρόπο εξόφλησης των λογαριασμών τους, αφού ο Οργανισμός θα περιλαμβάνει από τον επόμενο μήνα τον Σ.Ε.Π.Π.Π. στο οπισθόφυλλο  των εκδιδόμενων εφεξής λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών.
Όσον αφορά τον χάρτη της γεωγραφικής κάλυψης του Σ.Ε.Π.Π.Π., μετά την πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τα Μέλη ανέρχονται πλέον σε 699. Η περιοχή της Ρόδου καλύπτεται επαρκώς, με το σήμα του Σ.Ε.Π.Π.Π. να αναρτάται σε 19 σημεία ήτοι στο 38% των ενεργών πρακτορείων της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Κρεμαστής, Καλλιθέας, Αφάντου, Ιαλυσού και Αρχάγγελου.
 
Στο Κιλκίς όμως, υπάρχουν μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης του Σ.Ε.Π.Π.Π., αφού στο νέο καλλικρατικό δήμο Παιονίας που περιλαμβάνει το Πολύκαστρο, τη Γουμένισσα και την Αξιούπολη, ο Συνεταιρισμός εκπροσωπείται προς το παρόν από δύο Μέλη στο Πολύκαστρο.
Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. βρίσκεται σε επαφές και με πλείστες άλλες περιφερειακές επιχειρήσεις ύδρευσης (ενδεικτικά: Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Χαλκίδας, Λάρισας, Λαμίας, Ιωαννίνων, Πάτρας, Βόλου, Τρικάλων), όπως επίσης και με την Ε.Υ.Δ.Α.Π., ενώ για τον Σεπτέμβρη προγραμματίζεται η παρουσίαση της υπηρεσίας του Σ.Ε.Π.Π.Π. στις επιχειρήσεις ύδρευσης της Κομοτηνής, Καλαμάτας, Πύργου, Σερρών, Γρεβενών, Χανίων, καθώς και όπου αλλού τα Μέλη ενημερώνουν τον Συνεταιρισμό ότι υφίσταται ανάγκη των καταναλωτών η/και των τοπικών επιχειρήσεων.
 
Για την καλύτερη εφεξής οργάνωση και τον σχεδιασμό των κινήσεων του Σ.Ε.Π.Π.Π. σε σχέση με τις τοπικές δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει τις προτάσεις, τις επισημάνσεις και τις πληροφορίες σας (ενδιαφέρον των πελατών σας, απουσία άλλων εισπρακτικών σημείων στο δήμο, πρόταση επί της προμήθειας, μηχανογραφημένη ή μη έκδοση των λογαριασμών), τις οποίες καλείστε να αποστέλλετε μέσω της ειδικής φόρμας επικοινωνίας.