Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας για τις Αρχαιρεσίες της έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης του Σ.Ε.Π.Π.Π. στη Θεσσαλονίκη

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012 17:21

 
Αγαπητοί Συνεταιριστές,

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Σ.Ε.Π.Π.Π. οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των Οργάνων του Συνεταιρισμού διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, το οποίο καταρτίζεται με βάση τις ατομικές αιτήσεις των Μελών.

Όσοι επιθυμείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα για μέλος του Διοικητικού ή του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π.Π.Π., θα πρέπει να το δηλώσετε εγγράφως έως και την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012, αποστέλλοντας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την 
επισυναπτόμενη έντυπη Αίτηση Υποψηφιότητας στα γραφεία του Σ.Ε.Π.Π.Π. (Μάρνη 56 – 10437 – Αθήνα).
 
Προσοχή: Για να διασφαλιστεί η παραλαβή όλων των αιτήσεων παρακαλείσθε να συμπληρώσετε και την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα, η οποία όμως έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και ΔΕΝ αντικαθιστά την έντυπη αίτηση.
 
Για την ενημέρωση των Μελών, ο κατάλογος των υποψηφίων θα αναρτηθεί στο site την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου.
 
[ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΗΞΕ ]