Ανακοίνωση πρόσληψης στην υπηρεσία Πληροφορικής του Σ.Ε.Π.Π.Π.

Δευτέρα, 08 Οκτωβρίου 2012 17:34

 
Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. ανακοινώνει ότι αναζητά ενδιαφερόμενο ή ενδιαφερόμενη για πλήρη απασχόληση στην υπηρεσία Πληροφορικής του Συνεταιρισμού, καταρχάς για ένα χρόνο, με δυνατότητα ανανέωσης εφόσον η παρεχόμενη εργασία στο διάστημα αυτό κριθεί επιτυχής.
 
Στο πλαίσιο του σκοπού του Συνεταιρισμού που είναι η με κάθε μέσο προστασία και ανάπτυξη των Μελών του, προτεραιότητα θα έχουν οι αιτήσεις των παιδιών των Συνεταιριστών, που θα καλύπτουν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Ταυτόχρονα θα προτιμηθεί υποψήφιος/α με κάρτα ανεργίας, ώστε η πρόσληψή του/της να ενταχθεί σε τρέχον πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ.
 
Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του Σ.Ε.Π.Π.Π. είναι τα κάτωθι:
 
- Πτυχίο Πληροφορικής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ)
Πτυχίο μίας ξένης γλώσσας πολύ καλά
ʼριστη γνώση Windows-Internet
Πολύ καλή γνώση Word-Excel
Πολύ καλή γνώση Joomla
Καλή γνώση cPanel
Καλή γνώση Adobe Acrobat
Καλή γνώση επεξεργασίας εικόνας
Διετής εμπειρία στο αντικείμενο
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά την καθημερινή εργασία τους θα καλούνται να αντιμετωπίσουν μεγάλη ποικιλία ερωτημάτων και αναγκών των Συνεταιριστών σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Σ.Ε.Π.Π.Π., οπότε θα συνεκτιμηθεί ο βαθμός κατανόησης της φύσης και των δραστηριοτήτων του Σ.Ε.Π.Π.Π., καθώς και η ικανότητά τους για επικοινωνία.
 
Παρακαλούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και για την αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων έως και τη Δευτέρα 15 Οκτωβρίου είτε με email στη διεύθυνση contact@seppp.gr είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Μάρνη 56 – 10437 – Αθήνα. Κατόπιν θα οριστούν συνεντεύξεις με τους υποψηφίους. Για την προετοιμασία τους χρήσιμη θα ήταν μία περιήγηση στο site του Σ.Ε.Π.Π.Π., στα αναρτημένα βασικά κείμενα και ανακοινώσεις (λχ Καταστατικό, Συμβάσεις κτλ).