Αποτελέσματα έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Σ.Ε.Π.Π.Π.

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012 09:38

 
Με αυξημένη συμμετοχή και ιδιαίτερη επιτυχία διεξήχθησαν οι εργασίες της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης   τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace στη Θεσσαλονίκη.
 
Τα κύρια ζητήματα που απασχόλησαν τους Συνεταίρους κατά την εξάωρη συνεδρίασή τους ήταν η Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού του Σ.Ε.Π.Π.Π. με σκοπό την επιδίωξη νέων επωφελών δραστηριοτήτων εντός του πλαισίου που τίθεται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης, η ανάδειξη της νέας Διοίκησης που καλείται να ηγηθεί του Συνεταιρισμού την επόμενη κρίσιμη τριετία και τέλος η εκλογή νέου Γενικού Διευθυντή.
 
Οι προταθείσες τροποποιήσεις έγιναν αντικείμενο αναλυτικής επεξεργασίας και διευκρινίσεων και το τελικό κείμενο, όπως διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, έγινε αποδεκτό από το σύνολο των παρισταμένων Μελών. Το νέο τροποποιημένο και κωδικοποιημένο Καταστατικό θα κατατεθεί στο Ειρηνοδικείο Αθηνών και μετά τον έλεγχο και την έγκρισή του, διαδικασία που προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός διμήνου, θα αρχίσει η ισχύς του.
 
Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των επτά τακτικών και των τριών αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των τριών τακτικών μελών του Εποπτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, όπως ορίζεται στο Καταστατικό και το νόμο.
 
Αποτελέσματα Αρχαιρεσιών Έκτακτης Γ.Σ. της 22ας Οκτωβρίου 2012
 
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή άνοιξε την κάλπη, όπου ευρέθησαν 186 φάκελοι:
Ψηφοδέλτια:    186
Έγκυρα:         185
Ακυρα:              1
Λευκά:              0
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο, οι υποψήφιοι του ενιαίου ψηφοδελτίου έλαβαν:
 
1.    ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ               44 ψήφοι
2.    ΒΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                        69 ψήφοι
3.    ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ               83 ψήφοι
4.    ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                      20 ψήφοι
5.    ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                      18 ψήφοι
6.    ΣΙΚΛΑΦΙΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ                      44 ψήφοι
7.    ΣΙΩΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                            23 ψήφοι
8.    ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ               126 ψήφοι
9.    ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                         25 ψήφοι
10.   ΤΣΙΡΙΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ                         44 ψήφοι
11.   ΧΑΡΜΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ             37 ψήφοι
12.   ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ                   4 ψήφοι
 
Για το Εποπτικό Συμβούλιο οι υποψήφιοι του ενιαίου ψηφοδελτίου έλαβαν:
 
1.   ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ              74 ψήφοι
2.   ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                76 ψήφοι
3.   ΤΟΠΤΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ                      99 ψήφοι
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι επτά (7) πρώτοι ήτοι:
 
1. ΤΖΑΜΠΑΖΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
3. ΒΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΑΝΤΑΜΠΟΥΦΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
5. ΣΙΚΛΑΦΙΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
6. ΤΣΙΡΙΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
7. ΧΑΡΜΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 
Αναπληρωματικά Μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι επόμενοι τρεις (3) κατά τους σταυρούς προτίμησης ήτοι:
 
1. ΤΣΙΝΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2.  ΣΙΩΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3.  ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
Για το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγονται και οι τρεις υποψήφιοι ήτοι:
 
1. ΤΟΠΤΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2. ΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΑΘΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
 
Στην ψηφοφορία που προηγήθηκε για την προβλεπόμενη εκ του Καταστατικού θέση του Γενικού Διευθυντή, ο οποίος εκλέγεται και παύεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία, το Σώμα εξέλεξε τη Λυμπεροπούλου Αικατερίνη με ψήφους 175 ΝΑΙ, 3 ΟΧΙ και 5 ΛΕΥΚΑ σε σύνολο 183 έγκυρων ψηφοδελτίων. Ο Γενικός Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την καθημερινή παρακολούθηση, την επιμέλεια και το συντονισμό των εργασιών του Συνεταιρισμού.
 
Μετά το πέρας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και με πρόσκληση της πλειοψηφούσας Αναστασίας Τζαμπαζλή συνήλθαν τα εκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα τη συγκρότησή τους σε Σώμα.
 
Ύστερα από μυστική ψηφοφορία η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Π.Π.Π. είναι η εξής:
Πρόεδρος: Τζαμπαζλή Αναστασία
Αντιπρόεδρος: Γιαννόπουλος Νικήτας
Μέλη: Βονάκης Ιωάννης
Ανταμπούφη Χαρίκλεια
Σικλαφίδης Βλάσης
Τσιριτάκη Ιωάννα
Χαρμάνας Χαράλαμπος
 
Το Δ.Σ. ευχαριστεί όλους τους Συνεταιριστές για την εμπιστοσύνη τους, κυρίως όμως για την προσέλευση και την υπεύθυνη συμμετοχή τους στις εργασίες παρά τον κόπο, το χρόνο και τα έξοδα. Και ευχαριστεί επιπροσθέτως τα Μέλη που εθελοντικά στελέχωσαν την ομάδα υποδοχής και υποστήριξης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και της εφορευτικής επιτροπής.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
Αναστασία Τζαμπαζλή