Πιστοποίηση του ΣΕΠΠΠ κατά ISO 9001

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012 15:11

 
Αναδημοσιεύουμε την ανακοίνωση που ανάρτησε στο site της η εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων PRIORITY, με την οποία συνεργάστηκε ο ΣΕΠΠΠ για την Πιστοποίηση ISO 9001:2008:
 
Ο Συνεταιρισμός Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης (Σ.Ε.Π.Π.Π) πιστοποιήθηκε με επιτυχία για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008.
 
Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. είναι ένας Αστικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Ιδιωτικού Δικαίου, ο οποίος ιδρύθηκε το Μάιο του 2007 και η εμπορική του δραστηριότητα ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2010.
 
Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π. μπορούν να γίνουν σύμφωνα με το Καταστατικό του, φυσικά και νομικά πρόσωπα με άδεια λειτουργίας πρακτορείων παιχνιδιών πρόγνωσης της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή/και άλλων παιχνιδιών πρόγνωσης κρατικής εποπτείας (Ο.Δ.Ι.Ε.- Κρατικά Λαχεία).
Ο Συνεταιρισμός έχει κυρίως οικονομικούς σκοπούς και αποβλέπει στην οικονομική ανάπτυξη των Μελών του. Στους καταστατικούς σκοπούς του Σ.Ε.Π.Π.Π. περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών στο ευρύ κοινό μέσω των καταστημάτων του Συνεταιρισμού και των Μελών του, η εν γένει εκπροσώπηση των Μελών για την καλύτερη διαπραγμάτευση όρων και προϋποθέσεων συνεργασίας με κρατικούς και μη φορείς, υπηρεσίες, εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα, καθώς και η με κάθε τρόπο - εντός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου - εκμετάλλευση του Δικτύου προς όφελος των Συνεταίρων.
 
Η πιστοποίηση κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008 επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Σ.Ε.Π.Π.Π στην υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει και το υψηλό επίπεδο ανταπόκρισης στις ανάγκες & προσδοκίες των πελατών του. Ο Σ.Ε.Π.Π.Π εμπιστεύθηκε την PRIORITY, τον έμπειρο σύμβουλο, για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008.