Στήριξη της απεργίας διαρκείας των Πρακτόρων Ο.Π.Α.Π.

 Σάββατο, 05 Ιανουαρίου 2013 22:54

 
 Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συνεταίροι,
 
Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. αποτελείται από Πράκτορες της Ο.Π.Α.Π. και πρωταρχικό σκοπό έχει την προάσπιση και την ανάπτυξη των συμφερόντων των Μελών του. Ταυτόχρονα όμως απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες Πράκτορες, συνεπώς είναι δεδομένη η συμπαράταξη του Σ.Ε.Π.Π.Π. στους δίκαιους αγώνες των Πρακτόρων Ο.Π.Α.Π..
 
Για το λόγο αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού αποφάσισε ομόφωνα τη διακοπή της είσπραξης λογαριασμών στα πρακτορεία των Μελών και τη στήριξη της απεργίας διαρκείας που εξήγγειλε η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης, εκπρόσωπος και ανώτατο όργανο όλων των Πρακτόρων Ο.Π.Α.Π..
 
Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. καλεί τα Μέλη του να απέχουν από τη δραστηριότητα είσπραξης λογαριασμών από τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου, πρώτη ημέρα της απεργίας.
Επισήμανση: Η στήριξη της απεργίας δεν συνιστά λόγο ανωτέρας βίας και μετάθεσης των υποχρεωτικών ημερών καταβολής των εισπράξεων από τον Συνεταιρισμό στους Παρόχους, συνεπώς οι εισπράξεις της Παρασκευής και του Σαββατοκύριακου θα πρέπει να κατατεθούν από τα Μέλη κανονικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Σ.Ε.Π.Π.Π., ήτοι τη Δευτέρα 7 Ιανουαρίου οι λογαριασμοί Ο.Τ.Ε. και την Τρίτη 8 Ιανουαρίου οι εισπράξεις από τους λογαριασμούς Δ.Ε.Η. και Ε.Υ.Α.Θ.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Αναστασία Τζαμπαζλή