Δηλώστε ηλεκτρονικά τη συμμετοχή σας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΠΠ
Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013 16:19
 
Σύμφωνα με το Καταστατικό του ΣΕΠΠΠ και με το νόμο περί συνεταιρισμών κατόπιν μη επίτευξης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης την 7η Απριλίου, η πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση συγκαλείται επτά ημέρες αργότερα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα. Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση θα συνέλθει τελικά χωρίς άλλη πρόσκληση την Κυριακή 21η Απριλίου 2013 στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο TITANIA επί της οδού Πανεπιστημίου αριθμός 52 στις 12:00 το μεσημέρι και θα αποφασίσει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.
 
Όλα τα Μέλη και ανεξαρτήτως περιοχής που προτίθεσθε να παραστείτε στη συνεδρίαση της 21ης Απριλίου, παρακαλείσθε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας συμπληρώνοντας την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα.
 
Διευκρινίσεις:
 
Όσα Μέλη δεν παρασταθείτε αυτοπροσώπως θα πρέπει να το δηλώσετε στην φόρμα, καθώς και να χορηγήσετε στον αντιπρόσωπό σας (αυστηρά συγγενή Α’ ή Β’ βαθμού) την ειδική εξουσιοδότηση που επισυνάπτεται στο τέλος της ανακοίνωσης, την οποία θα πρέπει να προσκομίσει κατά την προσέλευσή του στο χώρο της ΓΣ, ώστε να του επιτραπεί η είσοδος. Ο αντιπρόσωπος θα έχει δικαίωμα λόγου, αλλά όχι δικαίωμα ψήφου όπως ορίζεται από το νόμο.
Όσα Μέλη επιθυμείτε να διανυκτερεύσετε στην Αθήνα, παρακαλείσθε να το δηλώσετε στη φόρμα, ώστε να γίνουν έγκαιρα οι απαραίτητες κρατήσεις. Το ξενοδοχείο TITANIA διαθέτει δωμάτια σε ειδική προσφορά για τη διαμονή των Μελών του ΣΕΠΠΠ. Η τιμή για το μονόκλινο δωμάτιο είναι 58,00€, ενώ για το δίκλινο 68,00€ και συμπεριλαμβάνουν πρωινό αμερικανικού τύπου σε μπουφέ. Επίσης, διατίθεται κλειστό parking 200 θέσεων επί 24ώρης βάσης στην ειδική τιμή των 8,00€.
 
Τέλος παρακαλείσθε όσα Μέλη έχετε τη δυνατότητα να συνδράμετε στην καλύτερη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στις ομάδες υποδοχής και εξυπηρέτησης.
 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΕΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ Ο.Ε.:
 
 
 
ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ:
 
  
  
 
ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΩ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ:
 
  
  
  
  
 
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ:
 
  
  
 
ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ.: