Ευχές προς τα Μέλη & σύντομη ενημέρωση για την κατάθεση των εισπράξεων ενόψει των επίσημων αργιών του Πάσχα.

Τρίτη, 30 Απριλίου 2013 09:36

 
 
πασχαλινή κάρτα 3
 
 
Σύμφωνα με τον γενικότερο κανόνα που περιέχεται σε όλες τις Συμβάσεις Εισπράκτορα λογαριασμών, σε περίπτωση επίσημης αργίας ή απεργίας των τραπεζών, η κατάθεση των εισπράξεων κάθε λογιστικής περιόδου στους τραπεζικούς λογαριασμούς του ΣΕΠΠΠ μεταφέρεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 
Στο προσεχές διάστημα των εορτών του Πάσχα προβλέπονται 3 επίσημες ημέρες αργίας ήτοι η Μεγάλη Παρασκευή 3/5, η Δευτέρα του Πάσχα 6/5, όπως επίσης και η Τρίτη 7/5.
Συνεπώς οι υποχρεωτικές καταθέσεις των εισπράξεων υπέρ των παρόχων ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ΔΕΥΑΑ και WIND κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά και στις αρχές της επόμενης, διαμορφώνονται ως εξής:
 
Τη Μ. Τρίτη και τη Μ. Τετάρτη οι καταβολές θα διενεργηθούν κανονικά και σύμφωνα με τις ημερήσιες υπενθυμίσεις στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα των Μελών.
 
Επισημαίνεται προς τα Μέλη που πραγματοποιούν προκαταβολές στους λογαριασμούς του ΣΕΠΠΠ έναντι των εισπράξεων τους, ότι εφόσον το επιθυμούν, θα πρέπει να μεριμνήσουν για αυτό τη Μ. Πέμπτη.
 
Επόμενη ημέρα υποχρεωτικών καταθέσεων θα είναι η Τετάρτη 8/5, κατά την οποία τα Μέλη θα πρέπει να καταβάλλουν τις εισπράξεις τους ως εξής:
 
ΔΕΗ: ό,τι εισπράχθηκε από τη Μ. Τρίτη 30 Απριλίου έως και τη Δευτέρα του Πάσχα 6 Μαΐου.
 
ΕΥΑΘ, ΔΕΥΑΑ & WIND: ό,τι εισπράχθηκε από τη Μ. Τρίτη 30 Απριλίου έως και τη Δευτέρα του Πάσχα 6 Μαΐου.
 
ΟΤΕ: ό,τι εισπράχθηκε από τη Μ. Τετάρτη 1 Μαΐου έως και την Τρίτη του Πάσχα 7 Μαΐου.