Αύριο Τρίτη 21 Μαΐου ξεκινούν οι εισπράξεις λογαριασμών ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ρόδου - σήμερα το μεσημέρι 3-5 θα πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση του προγράμματος για όλα τα Μέλη.

Ο ΣΕΠΠΠ συνεχίζοντας την προσθήκη νέων δράσεων στα πρακτορεία ΟΠΑΠ, εντάσσει αύριο Τρίτη 21 Μαΐου τη δραστηριότητα είσπραξης των λογαριασμών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου στα καταστήματα των Μελών του Συνεταιρισμού πανελλαδικά.

Το νέο πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο σήμερα το απόγευμα στα Μέλη, ύστερα από αναβάθμιση του λογισμικού του ΣΕΠΠΠ, η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 15:00 και 17:00, διάστημα κατά το οποίο δεν θα πραγματοποιούνται καθόλου συναλλαγές.
Εκτός της δυνατότητας για την είσπραξη των λογαριασμών της ΔΕΥΑ Ρόδου, η νέα έκδοση 2.0.4.3. περιλαμβάνει και την προβολή του σήματος του ΣΕΠΠΠ στις αποδείξεις που εκτυπώνονται και παραδίδονται στους πελάτες.
Οι απαραίτητες εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί στις 17:00. Στη συνέχεια και κατά την αρχική σύνδεσή σας, θα ενημερωθείτε ότι εντοπίστηκε νέα έκδοση και θα ερωτηθείτε εάν επιθυμείτε την εγκατάστασή της και την επανεκκίνηση του προγράμματός σας, ώστε να συνεχισθούν κανονικά οι τρέχουσες συναλλαγές σας, ερωτήματα στα οποία θα απαντήσετε θετικά, σύμφωνα με το κατωτέρω υπόδειγμα:
Βήμα 1
Αρχικά θα εμφανισθεί στην οθόνη σας ένα παράθυρο όπως το παρακάτω παράδειγμα, το οποίο σας ενημερώνει ότι βρέθηκε νέα έκδοση και στο οποίο θα πατήσετε «ΟΚ».
 
setup1
 
 
Βήμα 2
Ακολούθως θα εμφανισθεί το παρακάτω παράθυρο, στο οποίο ερωτάσθε εάν επιθυμείτε να γίνει αυτόματη επανεκκίνηση του προγράμματος, ώστε να εγκατασταθεί επιτυχώς η νέα έκδοση. Εδώ κάνετε κλικ στο «Yes»
 
setup2
 
 
Ακολούθως το πρόγραμμα θα ανοίξει κανονικά και θα κληθείτε να εισάγετε τα στοιχεία σας (log in) για να συνδεθείτε.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βοήθεια στην ανωτέρω διαδικασία, παρακαλείσθε να απευθύνεστε στην Τεχνική Υποστήριξη του ΣΕΠΠΠ μέσω τηλεφώνου στο 210 2800400 ή μέσω emailστα sepppsupport@innocom.gr και contact@seppp.gr.
 
Σημειωτέον ότι η εξόφληση των λογαριασμών της ΔΕΥΑ Ρόδου θα ξεκινήσει επισήμως αύριο το πρωί 21 Μαΐου, ενώ στη νέα δραστηριότητα μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα Μέλη ανεξαρτήτως περιοχής, υπογράφοντας και αποστέλλοντας εις διπλούν την αντίστοιχη Σύμβαση Εισπράκτορα στον ΣΕΠΠΠ.
Για περαιτέρω χρήσιμες πληροφορίες, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στο Εγχειρίδιο χρήσης του προγράμματος.