Προσθήκη τεσσάρων νέων υδρεύσεων στο σύστημα πληρωμών του ΣΕΠΠΠ

Αξιότιμα Μέλη,

Από την Πέμπτη 22/6 το σύστημα πληρωμών του ΣΕΠΠΠ εμπλουτίζεται με την προσθήκη τεσσάρων νέων δημοτικών υδρεύσεων, ανεβάζοντας το σύνολο των παρόχων που εξοφλούνται στους 42.

Ο Συνεταιρισμός εκμεταλλευόμενος πρoς όφελος των Μελών του τις δυνατότητες που του παρέχονται από το νέο πρόγραμμα εξόφλησης λογαριασμών, θα ενεργοποιήσει σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα τις δημοτικές υδρεύσεις των Ιωαννίνων, του Παλαμά, του Ανατολικού Ολύμπου και της Λαυρεωτικής.

Όπως στους πανελλαδικούς παρόχους, έτσι και στις περιπτώσεις των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης η υπηρεσία παρέχεται με όλες τις επιλογές για τον καταναλωτή, που θα μπορεί να πληρώσει είτε το σύνολο είτε μέρος μόνο του λογαριασμού του, είτε εντός είτε εκτός της προθεσμίας λήξης (εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο έντυπο του λογαριασμού).

Παρακαλείστε να ενημερώνετε τους πελάτες σας για τις νέες επιλογές που τους προσφέρονται στην εξόφληση των λογαριασμών τους.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε δείγματα των λογαριασμών των νέων παρόχων και τα σημεία που βρίσκονται τα αντίστοιχα barcode και e-code.

Δυνατότητα καταχώρησης μόνο με πληκτρολόγηση του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής :

Δυνατότητα καταχώρησης με Barcode και με πληκτρολόγηση του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής :

Για την καταχώρηση των συναλλαγών προτείνεται:

  1.     Η επιλογή πρώτα του παρόχου από το αντίστοιχο μενού.
  2.     Ο ορισμός του τύπου δεδομένων εισόδου (Barcode ή Κ.Ηλ.Πλ.).
  3.     Ολοκλήρωση της διαδικασίας με σκανάρισμα του barcode ή πληκτρολόγηση του Κ.Ηλ.Πλ.

Επίσης, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας καταχώρησης των συναλλαγών, υπάρχει και η επιλογή της δημιουργίας λίστας «Αγαπημένων Παρόχων Χρήστη» με κλικ στο εικονίδιο  δεξιά από το μενού «Πάροχοι», στην αρχική οθόνη. Η ενεργοποίηση της λίστας αγαπημένων γίνεται με κλικ στο εικονίδιο