Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Μελών 2017

Αγαπητό Μέλος,

Στο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO9001:2008 που εφαρμόζεται σε όλο το πεδίο των δραστηριοτήτων του ΣΕΠΠΠ και στην προσπάθειά μας να βελτιώνουμε διαρκώς την οργάνωση και εκπροσώπηση των συμφερόντων των Μελών, το επίπεδο της εξυπηρέτησης, αλλά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, θα θέλαμε να εκφράσετε την γνώμη σας συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Παρακαλούμε να κάνετε "κλίκ" στην απάντηση που εκφράζει το βαθμό ικανοποίησης σας για τα παρακάτω:

1) Καθόλου 

2) Λίγο 

3) Μέτρια

4) Αρκετά

5) Πολύ