ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ: NOVA-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ 7 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ

Ο ΣΕΠΠΠ σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα από την Παρασκευή 21/4 συνεχίζει τον εμπλουτισμό του συστήματος πληρωμών του, με την προσθήκη οκτώ νέων παρόχων που περιλαμβάνουν τη ΝOVA Τηλεόραση και επτά δημοτικές υδρεύσεις. Σας ενημερώνουμε ότι έπονται και νέες πληρωμές στο προσεχές διάστημα.

Ακολουθείστε τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε δείγματα των λογαριασμών των νέων παρόχων και τα σημεία που βρίσκονται τα αντίστοιχα barcode και e-code.

Δυνατότητα καταχώρησης μόνο με πληκτρολόγηση του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής :

Δυνατότητα καταχώρησης με Barcode και με πληκτρολόγηση του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής :

Για την καταχώρηση των συναλλαγών προτείνεται:

  1. Η επιλογή πρώτα του παρόχου από το αντίστοιχο μενού.
  2. Ο ορισμός του τύπου δεδομένων εισόδου (Barcode ή Κ.Ηλ.Πλ.).
  3. Ολοκλήρωση της διαδικασίας με σκανάρισμα του barcode ή πληκτρολόγηση του Κ.Ηλ.Πλ.

Επίσης, για την διευκόλυνση της διαδικασίας καταχώρησης των συναλλαγών, υπάρχει και η επιλογή της δημιουργίας λίστας «αγαπημένων παρόχων» με κλικ στο εικονίδιο «μολύβι». Για την ενεργοποίηση της λίστας αγαπημένων κάντε κλικ στο εικονίδιο «αστέρι», δεξιά από μενού «Πάροχοι», στην αρχική οθόνη.