Οδηγίες συμμετοχής νέο σύστημα πληρωμών

Αξιότιμα Μέλη,

Προκειμένου να καταστεί δυνατόν το σύνολο του σήμερα ενεργού δικτύου του ΣΕΠΠΠ να μεταβεί σύσσωμο, μαζικά και την ίδια ημέρα στη νέα πλατφόρμα διενέργειας πληρωμών τρίτων, η οποία υλοποιήθηκε σε διασύνδεση με τα συστήματα της Εθνικής Τράπεζας, θα πρέπει να γνωρίζετε τα παρακάτω χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, ώστε έγκαιρα να τακτοποιήσετε τυχόν εκκρεμότητές σας μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να μην σημειωθεί καθυστέρηση στην ένταξή σας, καθώς μετά την ημερομηνία έναρξης του νέου προγράμματος ΔΕΝ θα είναι εφικτή η πρόσβασή σας στο παλιό, το οποίο θα καταργηθεί.

Η ακριβής τελική ημερομηνία θα προσδιοριστεί εκ νέου και θα ενημερωθείτε σχετικά μέσω των διαθέσιμων μέσων επικοινωνίας με τα Μέλη (site, SMS, facebook, μήνυμα στο πρόγραμμα).

Η συντριπτική πλειοψηφία των Μελών έχετε ήδη ενημερωθεί τηλεφωνικά για όλα τα βήματα, ενημέρωση που συνεχίζεται και αυτήν την εβδομάδα, καθώς δεν κατέστη δυνατόν να επικοινωνήσουμε με όλους μέσα στον Αύγουστο λόγω εκ περιτροπής απουσίας και μη διαθεσιμότητας αρκετών από εσάς. 

Προδιαγραφές Συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στη νέα έκδοση του συστήματος πληρωμών, συνοπτικά οι απαιτήσεις είναι οι εξής:

1.      Ειδικός Λογαριασμός Όψεως: πρόκειται για τον λογαριασμό που ήδη έχετε ανοίξει για τον ΣΕΠΠΠ, θα πρέπει όμως να φροντίσετε ότι τα στοιχεία του συμφωνούν με την τρέχουσα νομική σας κατάσταση (εάν δηλαδή δημιουργήσατε εν τω μεταξύ εταιρία, πρέπει να ανοιχθεί εταιρικός λογαριασμός, και αντίστροφα). Τα νέα ή όσα παλαιά Μέλη αποφασίσουν να συμμετάσχουν, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις ειδικές οδηγίες για το άνοιγμα των λογαριασμών εδώ.

2.      Υπογραφή στο κατάστημα και χορήγηση της Πάγια Εντολής Αναλήψεων & Πληροφόρησης του ΣΕΠΠΠ για τον ειδικό λογαριασμό όψεως, οπωσδήποτε με ημερομηνία λήξης την 31/12/2100.

3.      Απόκτηση κωδικών και σύνδεση του ειδικού λογαριασμού όψεως στο internet banking.

4.      Ανανέωση ορίου υπερανάληψης ή κατάθεση μετρητών στον ειδικό λογαριασμό όψεως προκειμένου να εκτελούνται οι συναλλαγές με απευθείας χρέωση του λογαριασμού σας μέσω του συστήματος του ΣΕΠΠΠ.

5.      Ένας απλός όψεως λογαριασμός, επίσης συνδεδεμένος στο internetbanking, όπου θα πιστώνεται η μηνιαία προμήθεια – αμοιβή του Μέλους για τη συμμετοχή του στη δραστηριότητα.

6.      Σύναψη των κάτωθι νέων Συμβάσεων με τον ΣΕΠΠΠ:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι νέες συμβάσεις αποστέλλονται ήδη με courier στους πιλότους και στα ενεργά Μέλη του παλιού προγράμματος με οδηγίες υπογραφής (δύο αντίτυπα κάθε σύμβασης, μονογραφές σε κάθε σελίδα, υπογραφή και σφραγίδα στην τελευταία σελίδα τους και αποστολή τους πίσω στον ΣΕΠΠΠ). Νέα ή παλαιότερα Μέλη που επιθυμούν να ενταχθούν τώρα στο νέο σύστημα θα πρέπει να τις εκτυπώσουν από το site και να τις στείλουν στον ΣΕΠΠΠ υπογεγραμμένες σε δύο αντίτυπα την κάθε μία.

Γενική Περιγραφή Συστήματος

Κατά την έναρξη του νέου προγράμματος και στην πρώτη φάση του, η υπηρεσία περιλαμβάνει την πληρωμή με μετρητά όλων παρόχων που προσφέρονταν από την μέχρι τώρα εφαρμογή, στους οποίους έχει ήδη προστεθεί η δυνατότητα είσπραξης λογαριασμών των εταιριών Φυσικό Αέριο Αττικής, COSMOTE κινητή, VODAFONE σταθερή και VODAFONE κινητή, CYTA και FORTHNET. Αμέσως μετά θα ενταχθεί μεγάλος αριθμός τοπικών επιχειρήσεων Ύδρευσης και εναλλακτικών παρόχων ηλεκτρισμού, ενώ τόσο οι συναλλαγές της ΔΕΗ όσο και των λοιπών παρόχων γίνονται πλέον δεκτές ανεξαρτήτως ημερομηνίας λήξης ή του ποσού που επιθυμεί να πληρώσει ο πελάτης.

Στην πράξη, η εκτέλεση των συναλλαγών θα γίνεται αυτοματοποιημένα, με ανάγνωση ου barcode ή με καταχώρηση του κωδικού ηλεκτρονικής πληρωμής, με realtime χρέωση, τη στιγμή της συναλλαγής, του ειδικού λογαριασμού όψεως του Μέλους του ΣΕΠΠΠ. Θα είναι δυνατή υπό τον όρο ότι στον συγκεκριμένο λογαριασμό υπάρχει ικανό διαθέσιμο υπόλοιπο, ώστε να καλύψει το ποσό του προς εξόφληση λογαριασμού μαζί με την προμήθεια του ΣΕΠΠΠ. Τότε επικυρώνεται η συναλλαγή και πιστοποιείται με την έκδοση από τον ΣΕΠΠΠ των απαραίτητων αποδεικτικών προς τον πελάτη. Θα εκδίδονται πλέον 2 παραστατικά:

  •        ένα παραστατικό επιτυχούς ολοκλήρωσης της πληρωμής μέσω της ΕΤΕ για την αξία του λογαριασμού
  •        και ένα για την προμήθεια που ο πελάτης καταβάλλει στον ΣΕΠΠΠ.

Η αξία κάθε λογαριασμού πιστώνεται αυθημερόν στον πάροχο, ο οποίος θα ενημερώνεται από την Τράπεζα όπως για τις πληρωμές από τα υπόλοιπα κανάλια εξόφλησης (λχ ATM). Επίσης, η προμήθεια του ΣΕΠΠΠ πιστώνεται απευθείας σε ειδικό λογαριασμό του και το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε Μέλος, πιστώνεται κάθε μήνα στον τραπεζικό του λογαριασμό του Μέλους.

Στο νέο σύστημα, οι ειδικοί λογαριασμοί όψεως των Μελών, δεν λειτουργούν πλέον ως λογαριασμοί εγγύησης για την είσπραξη των οφειλών τους προς τον ΣΕΠΠΠ, άλλα ως απευθείας μέσο εξόφλησης. Κάθε συναλλαγή θα μειώνει το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού του Μέλους (αξία πληρωμής συν προμήθεια ΣΕΠΠΠ), τα οποία αυτόματα πιστώνονται σε ειδικούς λογαριασμούς του Συνεταιρισμού και μεταφέρονται επίσης αυτόματα στις εταιρίες – παρόχους.

Το αρχικό απαραίτητο κεφάλαιο στον ειδικό λογαριασμό κάθε Μέλους εξακολουθεί και διαμορφώνεται είτε: α) από το όριο υπερανάληψης έως 9.000 ευρώ, χορηγούμενο από την Εθνική Τράπεζα ή/και β) από την κατάθεση μετρητών από το ίδιο το Μέλος:

i) στο νέο σύστημα, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς το ελάχιστο απαραίτητο ποσό μετρητών που καταβάλλει το Μέλος στον λογαριασμό του, αρκείνα μεριμνά για την επάρκεια του υπολοίπου στον λογαριασμό του σε συνδυασμό με την εξοφλητική του δυναμική και να προβαίνει σε καταθέσεις – ‘φορτώσεις’ ανάλογα.

ii) στο νέο σύστημα, το όριο υπερανάληψης παρέχει την απαιτούμενη ρευστότητα (κεφάλαιο), ωστόσο χρεώνεται πλέον πραγματικά με κάθε διενεργούμενη πληρωμή, το ποσό της οποίας καλύπτεται από την Τράπεζα, άρα για τα Μέλη που θα το επιλέξουν παύει η ανέξοδη χορήγηση και διατήρησή του.

Συνοπτικοί όροι χρήσης υπερανάληψης

Η υπερανάληψη έχει τα εξής ειδικότερα χαρακτηριστικά:

i.     Ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με την προσκόμιση οικονομικών στοιχείων στο κατάστημα εξυπηρέτησης.

ii.   Διαχειριστικά έξοδα ποσού διακοσίων ευρώ (200,00€) τον χρόνο, τα οποία χρεώνονται την ημερομηνία της πρώτης συναλλαγής εξόφλησης λογαριασμού. Εφεξής χρεώνονται σε κάθε επέτειο ανοίγματος του Λογαριασμού Κατάθεσης.

iii.    Τυχόν όριο υπερανάληψης που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να καλυφθεί με κατάθεση στον ειδικό λογαριασμό όψεως του Μέλους μέχρι τις 20:30μμ της ίδιας ημέρας, προκειμένου να μην υπολογιστούν ΚΑΘΟΛΟΥ χρεωστικοί τόκοι για τη χρήση του ορίου.

iv.    Σε περίπτωση κατάθεσης μετά από Χ ημέρες, το επιτόκιο εκτοκισμού του ορίου υπερανάληψης για το συγκεκριμένο είδος των εν λόγω ειδικών λογαριασμών των Μελών του ΣΕΠΠΠ και για το ποσό που χρησιμοποιήθηκε ανέρχεται σήμερα σε 7,70% και αναλύεται σε 5,85% (επιτόκιο Κεφαλαίου Κίνησης) συν 1,25%  (περιθώριο) συν 0,60% (εισφορά του Ν. 128/75). Η συνάρτηση υπολογισμού είναι: Ποσό υπερανάληψης που χρησιμοποιήθηκε Χ 7,70%  Χ ημέρες χρήσης / 360 ημέρες. Παράδειγμα: έστω ότι χρεώνεται η υπερανάληψη με λογαριασμούς αξίας 3.000€. Αν το ποσό κατατεθεί στο σύνολό του μέχρι τις 8:30 το βράδυ, δεν οφείλεται τόκος. Αν το ποσό δεν συμπληρωθεί – κατατεθεί για 5 ημέρες, τότε: 3.000€*7,7%*5ημ /360ημ = θα έχει 3,2€ επιβάρυνση. Αντίστοιχα, εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, η επιβάρυνση περιορίζεται σε 0,64 λεπτά.

v.    Αποστέλλεται μηνιαίο σημείωμα – ανάλυση κίνησης του λογαριασμού υπερανάληψης από την Τράπεζα. Σε περίπτωση μη κατάθεσης της ελάχιστης καταβολής ποσού πενήντα ευρώ (50,00€) για τρεις (3) συνεχόμενους μήνες, το όριο ακυρώνεται.

 

Παρακαλούμε να απευθυνθείτε στον ΣΕΠΠΠ για οποιαδήποτε παραπάνω οδηγία, ερώτημα ή διευκρίνιση προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και να επιτευχθεί ο στόχος έναρξης παροχής των νέων υπηρεσιών στα μέσα Σεπτεμβρίου, που θα καλύπτουν εφεξής τις απαιτήσεις των καταναλωτών για κάθε τύπο πληρωμής, εμπρόθεσμης ή ληξιπρόθεσμης, ολικής ή μερικής καταβολής, διακανονισμού ή δόσης, είτε με μετρητά είτε σύντομα και με κάρτες.