Δελτίο Τύπου: O ΣΕΠΠΠ επεκτείνει και αναβαθμίζει τη συνεργασία του με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας


Στο πλαίσιο των τακτικών εργασιών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Συνεταιρισμού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ, που έλαβε χώρα τη Μεγάλη Τετάρτη στο Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 4/27.4.2016 Απόφαση του Σώματος, η επέκταση της από το 2010 υφιστάμενης συνεργασίας του ΣΕΠΠΠ με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.

 

Μετά την αναγνώριση από την ΟΠΑΠ ΑΕ της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ΣΕΠΠΠ ως μοναδικής επιτρεπόμενης παράλληλης υπηρεσίας στα πρακτορεία, με την από το 2009 Σύμβαση Πράκτορα και ΟΠΑΠ, την επιχειρηματική αυτή παρουσία και δράση του ΣΕΠΠΠ έρχεται να ενισχύσει έτι περαιτέρω ο μεγαλύτερος τραπεζικός οργανισμός, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, σταθερή Σύμμαχος και αρωγός στην ανάπτυξη του ΣΕΠΠΠ.

 

Κατά τη συζήτηση του οικείου θέματος στις εργασίες της ΓΣ, η Εθνική Τράπεζα και ο ΣΕΠΠΠ παρουσίασαν από κοινού τις βασικές παραμέτρους της αναβαθμισμένης συμφωνίας, που σκοπό έχει την επέκταση του επίγειου δικτύου πληρωμών της Εθνικής Τράπεζας με τη σύμπραξη του δικτύου των καταστημάτων του ΣΕΠΠΠ και την προσθήκη της δυνατότητας εξόφλησης όλων των λογαριασμών τρίτων φορέων με τους οποίους ήδη συνεργάζεται η Τράπεζα.

 

Ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες ανάγκες, οι εμπλουτισμένες υπηρεσίες του ΣΕΠΠΠ θα καλύπτουν πλέον όλες τις απαιτήσεις των καταναλωτών και κάθε τύπο πληρωμής, εμπρόθεσμης ή ληξιπρόθεσμης, ολικής ή μερικής καταβολής, διακανονισμού ή δόσης, είτε με μετρητά είτε με κάρτες.

 

Η συμφωνία θα υλοποιηθεί και θα παρέχεται σύντομα με κατάλληλη αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος (εξοπλισμός και λογισμικό), που είναι ήδη εγκατεστημένος στα πρακτορεία των Μελών του Συνεταιρισμού και διασύνδεσή του με τα συστήματα της Εθνικής Τράπεζας, μέσω πρωτοκόλλου SSL/TLS και με τη χρήση κατάλληλων πιστοποιητικών ασφάλειας πληροφοριών, προκειμένου να εκτελείται σε πραγματικό χρόνο η εξόφληση λογαριασμών ΔΕΚΟ, Ενέργειας, Ύδρευσης, σταθερής και κινητής Τηλεφωνίας, Internet, Ασφαλίστρων (και άλλων υπηρεσιών στο μέλλον), με ταυτόχρονη ενημέρωση των αντίστοιχων Οργανισμών για τις πληρωμές τους.

 

Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η Εθνική Τράπεζα και ο ΣΕΠΠΠ, πρωτοπόροι στη δράση τους, επισφραγίζουν μία ήδη πετυχημένη πενταετή συνεργασία και έρχονται να σηματοδοτήσουν το μέλλον των ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ελλάδα.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΣΕΠΠΠ