Αποτελέσματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σημεία διάθεσης FREE SUNDAY

Αξιότιμα Μέλη,

Όπως γνωρίζετε, την 3η Ιουλίου ημέρα Παρασκευή, ήταν η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής του καταστήματός σας ως πιλοτικού σημείου διάθεσης της εφημερίδας “FreeSunday”,η οποία διατίθεται δωρεάν κάθε Σάββατο στο αναγνωστικό κοινό.

Κρίνοντας από τον δυναμισμό της συμμετοχής, προκύπτει ότι τα προφανή οφέλη της δράσης συνέβαλαν και στο αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς στο διάστημα των 10 ημερών της προθεσμίας, εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους 111 πρακτορεία, κυρίως στην Αθήνα, ακολούθως στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε πολλές περιοχές στην υπόλοιπη περιφέρεια.

Για την έγκυρη πληροφόρηση των Μελών ως προς την πορεία και την εξέλιξη της πρωτοβουλίας, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω: 

Καταρχάς, ήδη έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία των αιτήσεών σας από το δυναμικό του Συνεταιρισμού και εν συνεχεία θα σταλούν για αξιολόγηση στους αρμόδιους της εφημερίδας για τις επόμενες δικές τους ενέργειες.

Αν και το οικονομικά ασταθές περιβάλλον δεν ευνοεί, αλλά αντίθετα υπονομεύει ή αναστέλλει νέες επιχειρηματικές συνεργασίες και πρωτοβουλίες, ωστόσο με τη σοβαρότητα και την επιμονή του Συνεταιρισμού η διαδικασία υλοποίησης της καινοτόμου αυτής δράσης είναι εν εξελίξει.

Όμως, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με το κλείσιμο των τραπεζών έχει φέρει σε κατάσταση ασφυξίας πολλές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και τους εκδοτικούς οργανισμούς. Μέσα σ’ αυτήν τη μη φυσιολογική κατάσταση και μετά από συνεννόηση με τον νέο μας συνεργάτη, εκτιμήθηκε ότι δεν υπήρχαν τα περιθώρια, ώστε να προλάβουμε εντός του μηνός Ιουλίου την τοποθέτηση και κατάλληλη διάθεση της εφημερίδας στα σημεία που τελικά θα επιλεγούν. Ταυτόχρονα, όλες οι freepress εφημερίδες και τα περιοδικά δεν εκδίδονται τον Αύγουστο λόγω χαμηλού  ενδιαφέροντος, καθώς απευθύνονται μέχρι σήμερα κατά κύριο λόγο στο αναγνωστικό κοινό των μεγάλων αστικών κέντρων.

Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους, η έναρξη πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος, υπολογίζεται να ξεκινήσει με κάποιο από τα φύλλα του μηνός Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε μας δίνεται η ευκαιρία να ολοκληρώσουμε την προετοιμασία με τον σωστό τρόπο, η οποία ούτως ή άλλως απαιτεί πολλή δουλειά και αρκετό ακόμα χρόνο για συνεννοήσεις.

Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, πρόθεση τόσο της εκδοτικής εταιρίας όσο και του ΣΕΠΠΠ είναι η αναζήτηση και άλλων πεδίων δυναμικής διεύρυνσης της συνεργασίας, καθώς αυτό που πάγια ενδιαφέρει τον Συνεταιρισμό είναι η οικονομική ανάπτυξη των Μελών του και για αυτό διαχρονικά αγωνίζεται. Η πρωτοβουλία ακριβώς εκεί αποσκοπεί και η επιλογή διάθεσης της συγκεκριμένης εφημερίδας ποικίλης ύλης, σαφώς δεν εμπλέκεται με πολιτικά, αλλά με καθαρά επιχειρηματικά και τεχνικά κριτήρια. 

Για την περεταίρω εξέλιξή της προτείνουμε να είστε διαρκώς σε επαφή με την ιστοσελίδα του ΣΕΠΠΠ, ώστε να ενημερώνεστε έγκαιρα και έγκυρα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς και γι’ αυτά που θα ακολουθήσουν στο άμεσο μέλλον, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη ότι το επιτυχές αποτέλεσμα οποιασδήποτε προσπάθειας εξαρτάται από το οικονομικό περιβάλλον, από την ικανότητα του φορέα που το διαχειρίζεται και από τη συλλογικότητα της συμμετοχής.

 

η Γεν. Διευθύντρια

Κατερίνα Λυμπεροπούλου