Ανακοίνωση πρόσληψης στην Υπηρεσία Πληροφορικής του ΣΕΠΠΠ

 

Αγαπητοί μέτοχοι και Μέλη,
 
Ο Συνεταιρισμός ανακοινώνει ότι αναζητά υποψήφιο ή υποψήφια για άμεση πρόσληψη στην Υπηρεσία Πληροφορικής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται για υποβολή του βιογραφικού τους έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015 είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση contact@seppp.gr είτε εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση Μάρνη 56 – 10437 – Αθήνα.
 
Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με κριτήριο την κάλυψη των κατωτέρω απαιτήσεων – προσόντων και κατόπιν προσωπικής συνέντευξης. Πρόθεση και προτεραιότητα του Συνεταιρισμού είναι η πλήρωση της απαιτητικής αυτής θέσης, καταρχάς μέσα από τη μεγάλη οικογένεια των Μελών του και των οικείων τους, προκειμένου να προσφέρει με έναν ακόμα τρόπο στην ανάπτυξη, την ευημερία και την υπευθυνότητα του δικτύου του. Δευτερευόντως ή σε περίπτωση έλλειψης ενδιαφέροντος από τα Μέλη, θα εξεταστούν και αιτήσεις τρίτων.
 
Ο εργαζόμενος θα είναι καταρχάς υπεύθυνος, σε συνεργασία με άλλους ειδικούς της πληροφορικής, για την ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων Server – Client για την παροχή των υπηρεσιών του Συνεταιρισμού προς τα Μέλη του και προς τρίτους (εταιρίες – προμηθευτές), για τη λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη της ιστοσελίδας και όλων των ηλεκτρονικών συστημάτων και του εξοπλισμού του ΣΕΠΠΠ, καθώς και για την υλοποίηση νέων εφαρμογών.
 
Απαιτήσεις θέσης:
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια σημαντικής εμπειρίας - προϋπηρεσίας σε περιβάλλοντα ERP-CRM.
 • Εμπειρία σε Server 2012 ή / και 2008.
 • Cloud hosting (Azure/Google Cloud).
 • Γνώση και κατανόηση δικτυακών τεχνολογιών.
 • Ικανότητα ανεξάρτητης εργασίας όσο και ως μέρος ομάδας.
 • Καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
 • Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή ισοδύναμό του.
 • Ισχυρό εργασιακό ήθος.
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση.
 • Ικανότητα επικοινωνίας
 
Επιθυμητές δεξιότητες και εμπειρία:
 
 • MS-SQL Server
 • Microsoft Certified System Administrator
 • Cisco Firewall Administration
 • Networking (firewall / VPN / DNS / DHCP)
 • Καλή γνώση Wordpress, HTML, CSS, PHP, JAVASCRIPT, Photoshop
 
 
Τέλος, θα προτιμηθεί υποψήφιος με κάρτα ανεργίας και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Διευκρινίσεις θα δίδονται στα τηλέφωνα του Συνεταιρισμού.