Έναρξη Συνεργασίας με το Φυσικό Αέριο - τελικές οδηγίες & διαβούλευση με τα Μέλη

Από την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου, η υπηρεσία ηλεκτρονικής εξόφλησης λογαριασμών φυσικού αερίου θα παρέχεται πλέον επίσημα στα καταστήματα των Μελών του Συνεταιρισμού, σηματοδοτώντας την προσθήκη μίας ανέκαθεν ζητούμενης δραστηριότητας, που μέχρι πρότινος παρέμενε εκτός των προσφερόμενων στο κοινό υπηρεσιών των Πρακτόρων ΟΠΑΠ.

 
Η συνεργασία ξεκινά καταρχάς με την είσπραξη λογαριασμών της Εταιρίας Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης, την επόμενη εβδομάδα επεκτείνεται σε όλη τη Θεσσαλία και ακολούθως θα ενεργοποιηθεί το δικαίωμα εξόφλησης και των δύο ταυτόχρονα λογαριασμών σε όλα τα συμμετέχοντα Μέλη ανεξαρτήτως περιοχής. Στη συνέχεια, η συνεργασία θα αποκτήσει και ένα νέο αντικείμενο, αυτό της δωρεάν διάθεσης αιτήσεων στους καταναλωτές για σύνδεση με το δίκτυο του φυσικού αερίου. Η υπηρεσία θα ξεκινήσει στην όσο το δυνατόν απλούστερη εκδοχή της, προκειμένου αφενός να μην επιβαρύνει καθόλου τη ροή της καθημερινής εργασίας των Μελών, αλλά και να αποτελεί αφετέρου κίνητρο παραμονής των πελατών στα πρακτορεία. Για τον λόγο αυτό οι αιτήσεις θα διατίθενται με προπληρωμένο το ταχυδρομικό τέλος αποστολής τους, ώστε οι πελάτες να μπορούν μετά την παραλαβή τους από τα καταστήματα του Σ.Ε.Π.Π.Π. να τις καταθέτουν οι ίδιοι σε κυτίο ΕΛΤΑ χωρίς κόστος.
 
 
Επόμενο βεβαίως βήμα στο πεδίο του φυσικού αερίου είναι η επίτευξη συνεργασίας και με την Εταιρία Παροχής Αερίου Αττικής, προκειμένου η υπηρεσία να προσφέρεται πανελλαδικά και ολοκληρωμένα - από και προς όφελος των Μελών - .
 
 
Ως προς τη Θεσσαλία και τη Θεσσαλονίκη, και οι δύο εταιρίες φυσικού αερίου προσδοκούν και αναμένουν υψηλά ποσοστά διεκπεραίωσης των πληρωμών τους από τον Συνεταιρισμό, καθώς το δίκτυο είναι ιδιαίτερα διευρυμένο και δραστήριο στις δύο περιφέρειες, με τα καταστήματα του Σ.Ε.Π.Π.Π να φθάνουν (και σε κάποιες περιπτώσεις να ξεπερνούν) όλα τα άλλα σημεία εξυπηρέτησης αθροιστικά. Η δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών φυσικού αερίου στα πρακτορεία με το σήμα του ΣΕΠΠΠ, ήδη αναγράφεται στους νέους λογαριασμούς, ενώ θα περιλαμβάνεται και στο επόμενο newsletter (ενημερωτικό δελτίο) των εταιριών προς τους πελάτες και συνεργάτες τους. Σύμφωνα δε με δημοσιευμένα στοιχεία, διακινούνται περί τους εκατό χιλιάδες λογαριασμοί πελατών σε μηνιαία βάση και από τις δύο εταιρίες, ενώ προβλέπεται αύξηση 8 – 10% ετησίως.
 
 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Σ.Ε.Π.Π.Π. με τις δύο Εταιρίες Παροχής Αερίου προβλέπονται τα εξής:
 
 
1). Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. θα μπορεί να εισπράττει όλες τις κατηγορίες τιμολογίων Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, αξίας έως και 2.000,00€ ήτοι την συντριπτική πλειοψηφία των εκδιδόμενων λογαριασμών φυσικού αερίου, που αποτελούνται κυρίως από αυτόνομες οικιακές συνδέσεις (κατηγορία Τ2 με διμηνιαία έκδοση), από κεντρικές θερμάνσεις και εμπορικές συνδέσεις (κατηγορία Τ1 με μηνιαία έκδοση) και από πολύ μικρές καταναλώσεις (κατηγορία Τ3 με περιοδικότητα έκδοσης ανά τρίμηνο). Εξαιρέθηκαν μόνο οι λογαριασμοί που αφορούν εγκαταστάσεις με μεγάλη ισχύ άρα και πολύ υψηλά τιμολόγια, για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών, αποτελεσματικότερης διαχείρισης του Σ.Ε.Π.Π.Π. και μη εξάντλησης του ορίου συναλλαγών των Μελών. Πιο συγκεκριμένα, το μέσο ύψος των λογαριασμών φυσικού αερίου στις οικιακές συνδέσεις, που αποτελούν και τον κύριο όγκο τιμολογίων είναι σήμερα 170€, χωρίς βέβαια να αποκλείεται ότι τα Μέλη θα κληθούν να εξυπηρετήσουν και συναλλαγές πολλαπλάσιας αξίας (εμπορικές, κεντρικές καταναλώσεις, εκκαθαριστικοί λογαριασμοί). Τους καλοκαιρινούς μήνες τα ποσά αυτά μειώνονται ανάλογα λόγω εποχικότητας.
 
 
2). Οι νέοι λογαριασμοί φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης, αλλά και Θεσσαλίας που θα μπορούν να εξοφλούνται πλέον στον Σ.Ε.Π.Π.Π., έχουν στο κάτω αριστερό μέρος της πρώτης σελίδας του λογαριασμού το ειδικό barcode που δημιουργήθηκε για την υλοποίηση της συνεργασίας. Δείτε ένα δείγμα λογαριασμού εδώ.
 
 
3). Οι συνεργασίες ξεκινούν με δικαίωμα είσπραξης εμπρόθεσμων λογαριασμών, καθώς η οι καταναλωτές φυσικού αερίου πληρώνουν στην πλειονότητά τους έως την ημερομηνία λήξης. Εάν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας αλλάξει η συγκεκριμένη καταναλωτική συμπεριφορά, τότε ο Σ.Ε.Π.Π.Π. θα αποκτήσει δικαίωμα είσπραξης και των ληγμένων λογαριασμών, καθώς γνώμονας των εταιριών είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών τους.
 
 
Στην περιοχή μόνο για Μέλη και στη « διαβούλευση για το Φυσικό Αέριο », (σύνδεση με κωδικούς) μπορείτε να λάβετε παραπάνω πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης (σημεία εξυπηρέτησης, χρεώσεις, προμήθειες κ.α.) και να ψηφίσετε επί της σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
Εδώ αναφέρονται μόνο τα παρακάτω:
 
1). Η ανώτατη προμήθεια που μπορεί να ληφθεί από τους καταναλωτές φυσικού αερίου για την εξόφληση των λογαριασμών τους είναι εβδομήντα λεπτά ανά συναλλαγή (0,70€).
 
2). Η κατάθεση – εκκαθάριση των εισπράξεων φυσικού αερίου θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη και κάθε Παρασκευή στον λογαριασμό του Σ.Ε.Π.Π.Π. με αριθμό 103/480123-77 και θα «διαχωρίζεται» στο πρόγραμμα κατά το βασικό μοντέλο λειτουργίας.
 
3) Η χρηματική εγγύηση συμμετοχής στη νέα υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€), τα οποία κατατίθενται από τα Μέλη στον ατομικό τους λογαριασμό. Αμέσως θα ακολουθήσει η ενεργοποίηση στη βασική σύμβαση εξόφλησης (Θεσσαλία ή Θεσσαλονίκη) και σύντομα θα προστεθεί η δυνατότητα αντίστροφης εξυπηρέτησης (και των δύο ΕΠΑ).
 
4.) Λογαριασμούς φυσικού αερίου χωρίς υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω εγγύησης, θα μπορούν να εξοφλούν και όλα τα υπόλοιπα ενεργά Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π., αρκεί να βρίσκονται σε περιοχές εκτός αρμοδιότητας των δύο Ε.Π.Α. (εκτός Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας), όπου πιθανολογείται περιστασιακή προσέλευση καταναλωτών φυσικού αερίου, και αφού αποστείλουν στον Σ.Ε.Π.Π.Π. τη σύμβαση που τους ενδιαφέρει. 
 
Τέλος, για λόγους τήρησης της πολύ σύντομης προθεσμίας έναρξης την Πέμπτη 6η Φεβρουαρίου, η Διαβούλευση θα διαρκέσει μόνο για μία μέρα, έως και αύριο Τετάρτη τα μεσάνυχτα. Δικαίωμα, αλλά και υποχρέωση συμμετοχής και ψηφοφορίας έχουν όλα τα Μέλη του Συνεταιρισμού, ανεξαρτήτως περιοχής ή δραστηριοποίησης ή πρόθεσης παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
 
Τα αποτελέσματά της θα αξιολογηθούν και θα δημοσιευθούν την Πέμπτη στην περιοχή μόνο για Μέλη, ενώ την ίδια ημέρα θα ενεργοποιηθούν σταδιακά όσοι Εισπράκτορες έχουν εν τω μεταξύ ολοκληρώσει τη λοιπή διαδικασία που προβλέπεται στις συμβάσεις, οι οποίοι και θα διενεργήσουν τις πρώτες συναλλαγές εξόφλησης φυσικού αερίου στον Σ.Ε.Π.Π.Π..
 
Υπενθυμίζουμε ότι συνδέεστε με τον 5ψήφιο Αριθμό Μέλους του Σ.Ε.Π.Π.Π. (0000Χ) και τον 9ψήφιο κωδικό σας, επιλέγοντας στη συνέχεια «ανακοινώσεις μόνο για μέλη».
 
 
Κατερίνα Λυμπεροπούλου
Γεν. Διευθύντρια