Ημερομηνίες έναρξης φυσικού αερίου-αναβάθμιση προγράμματος & πίστωση προμηθειών

Ύστερα από την οριστικοποίηση μεταξύ του Σ.Ε.Π.Π.Π. και των τριών νέων παρόχων των επίσημων ημερομηνιών έναρξης εξυπηρέτησης των καταναλωτών τους, οι καινούργιες δραστηριότητες εντάσσονται στο δίκτυο του Συνεταιρισμού, όλες μέσα στον Φεβρουάριο, ως εξής:
 
Οι λογαριασμοί φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσουν να εισπράττονται από τα Μέλη του Σ.Ε.Π.Π.Π. την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου. Οι λογαριασμοί φυσικού αερίου Θεσσαλίας θα ακολουθήσουν αμέσως μετά, με τη συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης να τοποθετείται μέσα στην επόμενη εβδομάδα και πιθανότατα στις αρχές της, ενώ η ΕΥΔΑΠ θα είναι έτοιμη να λάβει εισπράξεις από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. περίπου στις 20 Φεβρουαρίου.
 
Η αναβάθμιση του προγράμματος για την προετοιμασία και προσθήκη του φυσικού αερίου γενικότερα, θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα μεταξύ 15:00 και 17:00 (3-5μμ), διάστημα κατά το οποίο το σύστημα θα παραμείνει κλειστό. Το σύστημα θα επανέλθει περίπου στις 5:15, οπότε και η νέα έκδοση με αριθμό 2.0.5.1 θα είναι διαθέσιμη και υποχρεωτική για όλα τα Μέλη (ασχέτως περιοχής και συμβάσεων). Για να την εγκαταστήσετε, θα πρέπει να κλείσετε το πρόγραμμά σας και να επανασυνδεθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην οθόνη σας.
 
Στην τρέχουσα νέα έκδοση αναβαθμίζεται και η επιλογή «προς κατάθεση», στην οποία πλέον υπολογίζονται και οι τυχόν προκαταβολές σας για την έκδοση εκκαθαριστικού.  Υπενθυμίζεται ότι με χρήση της επιλογής αυτής μπορείτε να εκδίδετε στο κλείσιμο κάθε ημέρας και να εκτυπώνετε με τρεις απλές κινήσεις (προς κατάθεση → υπολογισμός → εκτύπωση), το κάθε επιμέρους και το συνολικό εκκαθαριστικό σας ανά τραπεζικό λογαριασμό για την επόμενη ημέρα. Προσοχή όμως! Η επιλογή είναι ενεργή μόνο μετά τις 9 το βράδυ και μόνο μία φορά, συνεπώς καλό είναι να αποτελεί την τελευταία σας κίνηση πριν κλείσετε το πρακτορείο.Εάν το ζητήσετε νωρίτερα ή εάν επαναλάβετε το αίτημα τότε θα εμφανιστεί σχετικό αρνητικό μήνυμα. Εάν πραγματοποιήσετε συναλλαγές μετάτον υπολογισμό του εκκαθαριστικού ή εάν έχετε ζητήσει ακύρωση που εκκρεμεί, τότε θα πρέπει να συνυπολογίσετε τις διαφορές.
 
Βασικές πληροφορίες για τη διαδικασία και τους όρους συμμετοχής στην ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασμών φυσικού αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ημερομηνίες κατάθεσης, χρηματική εγγύηση, λογαριασμός κατάθεσης κ.α.) μπορείτε να βρείτε καταρχάς στα κείμενα των αντίστοιχων συμβάσεων που έχουν αναρτηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα στο βασικό μενού Συμβάσεις → Φυσικό Αέριο στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π.Π.Π.. Όπως με όλες τις δραστηριότητες, θα  πρέπει να διαβάσετε τις συμβάσεις, να τις τυπώσετε εις διπλούν και να τις υπογράψετε. Ακολούθως θα πρέπει να τις αποστείλετε στον Σ.Ε.Π.Π.Π. το συντομότερο δυνατόν, ώστε να σας επιστραφεί ένα αντίγραφο και το αντίστοιχο διαφημιστικό υλικό.
 
Τελευταίες οδηγίες και διευκρινίσεις για την έναρξη των εξοφλήσεων λογαριασμών φυσικού αερίου θα δημοσιευθούν αύριο. Θα περιλαμβάνουν επίσης και πληροφορίες για τη διαβούλευση επί των προμηθειών, που για λόγους τήρησης της επίσημης ημερομηνίας έναρξης θα διαρκέσει περιορισμένο χρονικό διάστημα.
 
Τέλος, η καθυστέρηση που έχει σημειωθεί αυτόν τον μήνα στην καταβολή των προμηθειών των Μελών διευκρινίζεται ότι οφείλεται στην από 2/1/2014 αναδιάρθρωση των οικονομικών υπηρεσιών της ΔΕΗ. Από την ημερομηνία αυτή, η ΔΕΗ χρησιμοποιεί πλέον νέο μηχανογραφικό σύστημα μέσω της ΔΙΑΣ, τόσο για τη λήψη των εισπράξεών της από όλα τα κανάλια εξόφλησης όσο και για τις πληρωμές που πραγματοποιεί η ίδια στους συνεργάτες, το Δημόσιο και τους προμηθευτές της. Ως αποτέλεσμα των μαζικών αλλαγών και τροποποιήσεων παρουσιάστηκαν σφάλματα στις διαδικασίες της, με συνέπεια την καθυστέρηση κατάθεσης και στον Σ.Ε.Π.Π.Π.. Τα προβλήματα εξομαλύνονται σταδιακά και θα ενημερωθείτε με νεώτερο μήνυμα στα προγράμματά σας για την ημερομηνία καταβολής στους λογαριασμούς σας το συντομότερο δυνατό.