ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

 ΑΡ. ΜΕΛΟΥΣ:              
 
 
 
 
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ:
ΕΥΡΩ
 
**********************************MAX TΑ 0,70 ΕΥΡΩ**********************************
ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΟΣΟ ΘΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΨΟΥΣ ΑΝΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ,ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:
ΕΥΡΩ
 
ΕΥΡΩ