Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων από τον ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ (Σ.Ε.Π.Π.Π.) με έδρα την Αθήνα, τηλ. 210 5231467, e-mail contact@seppp.gr όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο www.seppp.gr, υπό την προϋπόθεση ότι είστε φυσικό πρόσωπο. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών από το seppp.gr προς τις τυχόν συμβατικά συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή οργανισμούς με αυτό.

Για οποιαδήποτε απορία σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

1.       Λίγα λόγια για τον ιστότοπο www.seppp.gr

Ο ιστότοπος www.seppp.gr αποτελεί τον δικτυακό τόπο του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ (Σ.Ε.Π.Π.Π.) (στο εξής «Συνεταιρισμός»). Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ' ευθύνη του Συνεταιρισμού.

2.       Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων είτε ιδιωτών είτε επαγγελματιών, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση IP, τηλέφωνο επικοινωνίας, κ.ά., οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός επισκέπτη του ιστότοπου, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

3.       Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση,  αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση,  διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και  καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων.

4.       Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Α) Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας:

Δε συλλέγουμε Δεδομένα σας, παρά μόνο όσα συλλέγονται από τα cookies που έχετε επιτρέψει δια της συγκατάθεσης σας να χρησιμοποιηθούν, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies εδώ.

Β) Κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής Φόρμας Επικοινωνίας:

συλλέγουμε διάφορες πληροφορίες, όπως το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Γ) Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να  παρακολουθεί  την  δραστηριότητα  των  χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε  την πορεία τους  μέσα στον ιστότοπο.

Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης  στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας  επεξεργασίας  δεδομένων.

Η GA χρησιμοποιεί cookies, λεπτομέρειες  για τα οποία μπορείτε να βρείτε στους οδηγούς προγραμματιστών της Google. Προς πληροφόρηση σας, ο  ιστότοπός  μας χρησιμοποιεί την εφαρμογή analytics.js της  GA.

Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας,  θα αποτρέψει την GA από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψής σας σε σελίδες  εντός  αυτού του ιστότοπου.

Δ) Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής Φόρμας αποστολής ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (newsletter) συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και εφόσον επιθυμεί ο χρήστης, το όνομα και το επώνυμό του.

5.       Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών του ηλεκτρονικού ιστότοπου www.seppp.gr και ιδίως για α) την παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου β) την επικοινωνία μας μαζί σας στα στοιχεία που παρέχετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας (www.seppp.gr/επικοινωνία/) γ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, δ) την έρευνα ικανοποίησης των μελών, προώθηση προϊόντων, περιοδική αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προϊόντα και υπηρεσίες, ε) την αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (newsletter) στα στοιχεία που παρέχετε μέσω της φόρμας συμμετοχής στο newsletter.

Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. δύναται μέσω του διαδικτυακού τόπου seppp.gr να συλλέγει προσωπικά στοιχεία μέσω ειδικών ηλεκτρονικών φορμών, για λόγους που έχουν να κάνουν αποκλειστικά με τις δραστηριότητές του. Τέτοιες δραστηριότητες είναι η εγγραφή νέου μέλους, η δήλωση επιθυμίας για αγορά προϊόντων μέσω του Σ.Ε.Π.Π.Π., η δήλωση συμμετοχής σε συνελεύσεις του Σ.Ε.Π.Π.Π. κ.α.. Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται βραχυπρόθεσμα σε ειδική online βάση δεδομένων, στον ίδιο server όπου βρίσκεται και ο διαδικτυακός τόπος seppp.gr, και στη συνέχεια αποθηκεύονται τοπικά σε σκληρούς δίσκους των γραφείων του Σ.Ε.Π.Π.Π.. Τα αποθηκευμένα στοιχεία επεξεργάζονται κατάλληλα, αποκλειστικά και μόνο από τα Στελέχη του Σ.Ε.Π.Π.Π., προκειμένου να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι διαδικασίες για τις οποίες προορίζονται (εγγραφή νέου Μέλους, τελική αγορά προϊόντος κ.ά.).

6.       Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από τον Συνεταιρισμό;

Η επεξεργασία των στοιχείων των χρηστών του ιστότοπου γίνεται είτε στα πλαίσια των προσφερόμενων υπηρεσιών, είτε στηρίζεται στη συναίνεση του ίδιου του χρήστη.

Για τα Δεδομένα σας που σχετίζονται με την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter) και την χρήση Cookies το σύννομο της επεξεργασίας τους στηρίζεται στη δική σας συναίνεση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Cookies δείτε εδώ.

Η προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) δύναται να χρησιμοποιηθεί από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. για λόγους που έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με τις δραστηριότητες του και κυρίως για λόγους ενημέρωσης των Μελών του για πολύ σημαντικά ζητήματα. Η αποστολή e. mail γίνεται είτε ατομικά είτε μαζικά. Ειδικά για την περίπτωση της μαζικής αποστολής ενός μηνύματος e-mail, χρησιμοποιείται η επιλογή BCC (Blind Carbon Copy), ώστε η εμφάνιση του προσωπικού e. mail να μην είναι δυνατή στους υπόλοιπους παραλήπτες.

7.       Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των Δεδομένων είναι το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του συνεταιρισμού, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, ενδέχεται να μοιραστούμε ή να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα σας όταν το έχετε ζητήσει εσείς ρητά ή όταν απαιτείται εκ του νόμου.

Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών του seppp.gr σε κανένα τρίτο φορέα. Το seppp.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και χρηστών του σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα εάν και μόνο εάν (α) έχει τη ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη ή του χρήστη, (β) η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τον Σ.Ε.Π.Π.Π. καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών (τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τον Σ.Ε.Π.Π.Π. έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες του seppp.gr καταθέτουν σε αυτό και μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος) και (γ) επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές.

Το seppp.gr περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (sites) επιχειρήσεων και οργανισμών, οι οποίοι δεν ελέγχονται από τον Σ.Ε.Π.Π.Π. όσον αφορά το περιεχόμενό τους. Ο Σ.Ε.Π.Π.Π. σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών ή και χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

8.       Στέλνουμε τα Δεδομένα σας στο εξωτερικό;

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ελλάδος. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας.

9.       Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies. Τα Δεδομένα για την αποστολή newsletter διατηρούνται όσο παραμένει σε ισχύ η συγκατάθεσή σας, η οποία αίρεται είτε με δικό σας αίτημα ανάκλησης συγκατάθεσης στα στοιχεία που φαίνονται στο σημείο 12 της Πολιτικής ή στο σύνδεσμο (link) διαγραφής (unsubscribe) του ενημερωτικού μηνύματος (newsletter) είτε με την παρέλευση έξι μηνών από την τελευταία αποστολή μηνύματος.

10.   Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς (βλ. απάντηση στο ερώτημα με αριθμό 5).

11.   Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής τηλεφωνικού αριθμού).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής / δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας.

12.   Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό Αίτημα είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση του Συνεταιρισμού (Μάρνη 56, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα) είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (contact@seppp.gr) με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης/ ανάκλησης συγκατάθεσης», με περιγραφή του Αιτήματος σας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

13.   Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ο Συνεταιρισμός μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

14.   Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210 5231467.

15.   Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων /  περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

16.   Επεξεργαζόμαστε Δεδομένα ανηλίκων;

Δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα που αφορούν παιδιά κάτω των 16 ετών.

17.   Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

18.   Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

19.   Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Θα ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα σας ειδοποιούμε είτε δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας

Ο Συνεταιρισμός είναι Yπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων που επεξεργάζεται. Η διεύθυνσή μας είναι  Μάρνη 56, Τ.Κ. 104 37, Αθήνα, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 5236367 δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): contact@seppp.gr.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): contact@seppp.gr.